Strona główna

  

Dom Dziecka im. Ojca Świętego Piusa XI w Chotomowie to niepubliczna wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej prowincji łódzkiej przeznaczona dla 30 wychowanków w przedziale wiekowym od 3 do 18 lat. Wychowankowie mieszkają w dwóch odrębnych budynkach. Budynek główny zajmuje grupa socjalizacyjna , natomiast dom przy wieżdzie na posesję placówki zajmuje grupa interwencyjna i wychowankowie usamodzielniający się.

Z A P R O S Z E N I E na 90-lecie DZIEŁA Sióstr Służebniczek w Chotomowie